Trang chủ » Tin tức » Thông Báo

Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Năm Học 2013-2014

Thứ hai - 15/07/2013 15:49
Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Năm Học 2013-2014

Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Năm Học 2013-2014

Theo Công văn số 512/SGDĐT-KT&KĐ ngày 03/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014, nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Năm Học 2013-2014 của các trường THPT công lập trên toàn tỉnh như sau:

UBND TỈNH KHÁNH HÒA                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                        
        Số : 854/SGDĐT-KT&KĐ                         Khánh Hòa, ngày 15 tháng 7 năm 2013

           V/v Thông báo điểm chuẩn
      vào lớp 10 năm học 2013 - 2014
Kính gửi: Các trường trung học phổ thông.
 
Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 1661/QĐ-UBNB ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 443/UBND-VX ngày 01/4/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013-2014 và Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành kế hoạch thực hiện phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trường bổ túc trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2013- 2014;
Theo Công văn số 512/SGDĐT-KT&KĐ ngày 03/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014, nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Năm Học 2013-2014 của các trường THPT công lập trên toàn tỉnh như sau:

Số
TT
Trường THPT Điểm chuẩn Ghi chú
1 Khánh Sơn 24,5  
2 Lạc Long Quân 22,0  
3 Ngô Gia Tự 29,0  
4 Phan Bội Châu 30,5  
5 Trần Hưng Đạo 26,0 Có 01 học sinh Phan Văn Phúc
trúng tuyển do bảo lưu kết quả năm học 2012-2013
6 Đoàn Thị Điểm 24,5  
7 Nguyễn Huệ 20,0 Có 42 học sinh trúng tuyển NV2 vào Trường THPT Nguyễn Huệ với mức điểm từ 32,5 trở lên.
8 Trần Bình Trọng 35,0  
9 Hoàng Hoa Thám 23,0 Có 5 học sinh trúng tuyển NV2 vào Trường THPT Hoàng Hoa Thám với mức điểm từ 26,0 trở lên.
10 Nguyễn Thái Học 26,5  
11 Hà Huy Tập 30,5  
12 Hoàng Văn Thụ 29,5  
13 Lý Tự Trọng 36,5  
14 Nguyễn Văn Trỗi 36,5  
15 Nguyễn Chí Thanh 28,5  
16 Nguyễn Trãi 30,5  
17 Tôn Đức Thắng 25,0  
18 Trần Cao Vân 22,0 Có 06 học sinh trúng tuyển NV2 vào Trường THPT Trần Cao Vân với mức điểm từ 26,0 trở lên.
19 Trần Quý Cáp 23,0  
20 Huỳnh Thúc Kháng 37,0  
21 Lê Hồng Phong 22,0 Có 20 học sinh trúng tuyển NV2 vào Trường THPT Lê Hồng Phong với mức điểm từ 31,5 trở lên.
22 Nguyễn Thị Minh Khai 28,0  
23 Tô Văn Ơn 23,0 Có 01 học sinh trúng tuyển NV2 vào Trường THPT Tô Văn Ơn với mức điểm từ 36,5 trở lên.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tại đơn vị mình để học sinh và phụ huynh học sinh biết./.
         Nơi nhận:                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC      
-          Như trên;
-          Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)                                                    
-          Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)                           
-          Thường trực UBND tỉnh; (để báo cáo)                                              
-          Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; (để báo cáo)                                                 
-         Lưu : VT, KT&KĐ.                                                                                                                   Lê Tuấn Tứ  

Tác giả bài viết: Lê Tuấn Tứ

Nguồn tin: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin mới nhất

Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa