TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Hỗ Trợ

Quản Lý Website

Name Nguyễn Tiến Thành

Trang chủ » Tổ Chức Đoàn Thể » Chi Đoàn

DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN 2013- 2014

Thứ năm - 13/03/2014 09:40
BCH Chi Đoàn đưa ra dự thảo kế hoạch hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ 2013– 2014
    Đoàn TNCS Hồ Chí Minh          
        Xã Đoàn Ninh Sim                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chi Đoàn THCS Tô Hiến Thành                                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                 ====–—====                                                                                                  ==–—====
 
 

DỰ THẢO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN

Nhiệm kỳ  2013 – 2014

 
- Căn cứ vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Thị Đoàn Ninh Hoà, của xã đoàn Ninh Sim. Dựa vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD – ĐT Khánh Hoà; kế hoạch năm học của trường THCS Tô Hiến Thành. Trên cơ sở phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ 2012 -2013, BCH Chi Đoàn đưa ra dự thảo kế hoạch hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ 2013– 2014 như sau:
 
I. Đặc điểm tình hình :
-         Tổng số đoàn viên Chi Đoàn: 18
1.      Thuận lợi :
-         Chi đoàn luôn có chỗ dựa, sự quan tâm giúp đỡ nhiều mặt của BGH, công đoàn nhà trường, Chi Bộ Đảng, Xã đoàn và các ban ngành địa phương.
-         BCH Chi đoàn và đoàn viên trong chi đoàn là các đồng chí trẻ luôn sôi nổi nhiệt tình trong công tác, trong hoạt động đoàn thể. Đoàn viên học sinh hăng hái tham gia tích cực các hoạt động của Chi đoàn.
2.      Khó khăn :
-         Phần lớn đoàn viên giáo viên trong Chi đoàn là các đồng chí không phải là người địa phương. Một số đồng chí có gia đình và con mọn nên có nhiều hạn chế trong việc tham gia sinh hoạt do Chi đoàn đề ra.
-         BCH Chi đoàn là các đồng chí kiêm nhiệm không được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác đoàn. Phần lớn chú trọng đầu tư cho việc giảng dạy nên có nhiều bất cập trong việc phối hợp chỉ đạo, phổ biến kịp thời các phong trào hoạt động của đoàn.
-         Một số đoàn viên chưa thật nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn.
-         Kinh phí sinh hoạt phong trào đoàn còn hạn chế.
II. Nội dung kế hoạch hoạt động.
1.      Công tác tổ chức, chính trị- tư tưởng :
-         Các đoàn viên phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, của nhà nước, của ngành, không vi phạm pháp luật.
-         Bồi dưỡng lý tưởng XHCN, giáo dục tư tưởng HCM, lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, ý thức công dân và đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.
-         Các đoàn viên luôn sống và thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan, đoàn thể. Tạo khối đoàn kết thân ái trong nhà trường và giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-         100% đoàn viên tham gia học tập, am hiểu văn kiện của Đảng, điều lệ Đoàn.
-         100% đoàn viên tham gia sinh hoạt chủ điểm: 20/10; 20/11; 22/12; 26/3  …. tham gia tích cực các phong trào Đoàn- Đội của trường, của địa phương. Đoàn kết tập hợp thanh niên, phụ trách công tác thiếu niên nhi đồng, chăm lo xây dựng đoàn, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.
-         Chi Đoàn sinh hoạt định kỳ đánh giá, biểu dương, rút kinh nghiệm các đoàn viên trong chi đoàn.
-         Đoàn viên tích cực tự học, tự rèn, tự tìm hiểu trau dồi bản thân.
2.      Công tác chuyên môn :
-         Đoàn viên giáo viên không ngừng học hỏi chuyên môn, học hỏi nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhanh chóng thích nghi với phương pháp dạy theo hướng tích cực hóa lấy người học làm trung tâm.
-         Đoàn viên giáo viên phải đảm bảo ngày giờ công, dự giờ thăm lớp, sinh hoạt tổ khối đầy đủ.  Lên lớp có giáo án, chấm và trả bài đúng thời gian quy định.
-         Đoàn viên chủ nhiệm cuối năm đều đạt loại khá trở lên.
-         Đoàn viên tham gia hội giảng ở vòng trường đạt loại giỏi 80%, khá 20% trên tổng số đoàn viên tham gia.
-         Tự làm đồ dùng dạy học và tham gia dự thi đồ dùng cấp thị xã( nếu tổ chức) đạt  ít nhất 2 đồ dùng trở lên.
-         Đoàn viên tham gia bồi Dưỡng HS giỏi dự thi cấp Thị Xã đạt 80% trở lên.
-         ĐV tham gia thi GV giỏi cấp thị x 2 ĐV trở lên
3.      Công tác Văn hóa văn nghệ – TDTT – Vệ sinh môi trường :
-         100% đoàn viên tham gia xây dựng môi trường sống, học tập làm việc lành mạnh “Xanh- Sạch- Đẹp”.
-         Đoàn viên tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, TDTT ở trường, ở địa phương, phong trào truyền thống” Văn Nghệ Tình Thương” được tổ chức hàng năm ở xã.
-         Đoàn viên thực hiện tốt phương châm nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội.
-         Tham gia tốt các buổi sinh hoạt chủ điểm như các ngày: 26/03, 22/12, 20/11; 20/10  … Tổ chức lễ ra trường cho học sinh cuối cấp.
-         Tham gia tốt các cuộc thi : Tìm hiểu pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, ngày môi trường thế giới … do địa phương tổ chức.
-         Đoàn viên chi đoàn gương mẫu đi đầu trong tập luyện TDTT, các buổi sinh hoạt, lao động ở trường, xóm, khu dân cư.
-         Tổ chức gặp gỡ giao lưu với các đơn vị bạn: tham gia giao lưu với đơn vị kết nghĩa 803, các trường THCS trong và ngoài huyện,…
-         Đoàn viên tham gia viết bản tin phát thanh măng non cho trường, bài phát thanh cho xã.
-         100% đoàn viên tham gia sinh hoạt theo định kỳ.
4.      Công tác đào tạo-bồi dưỡng-phát triển Đảng-Đoàn –Hội - Đội:
a.      Đối với đội :
-         Chi đoàn tham mưu, chỉ đạo, tổ chức đón và công nhận các Chi đội khối 6.
-         Giúp đỡ tổng phụ trách ổn định nề nếp, đại hội liên đội, các chuyên hiệu rèn luyện đội viên, chương trình phát thanh măng non, các hoạt động đội trong năm.
-         Tăng cường, đẩy mạnh nội dung, chất lượng các giờ sinh hoạt đội.
-         Tham gia đạt kết quả cao các cuộc thi: Tổng phụ trách đội giỏi, BCH chi đội giỏi, các cuộc thi văn nghệ, nghi thức…do các cấp tổ chức.
-         Phát động các phong trào: xây dựng quỹ vì bạn nghèo, phong trào trồng chậu hoa cây cảnh, quỹ kế hoạch nhỏ, phong trào đọc và làm theo báo đội, giao lưu với trẻ em khuyết tật,…ngày càng đi vào chiều sâu.
-         Xây dựng tổ chức Đoàn – Hội - Đội vững mạnh, góp phần xây dựng nhà trường là nơi trong sáng lành mạnh, môi trường thuận lợi để thanh thiếu niên rèn luyện, phát triển để trở thành người có ích cho xã hội.
b.      Đối với Đoàn :
-         Chi Đoàn sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời, đề  ra các hoạt động mới phù hợp với từng thời điểm.
-         Đoàn viên giáo viên trực tiếp hướng dẫn sinh hoạt chi hội 9.
-         Tham gia tốt các cuộc thi, các hoạt động phong trào do các cấp tổ chức.
-         Thường xuyên bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên các bài học chính trị.
-         Chi Đoàn kịp thời thăm hỏi những đoàn viên ốm đau, cưới hỏi và thăm viếng gia đình đoàn viên mất người thân.
-         100% đoàn viên tham gia nhiệt tình các cuộc tham quan, dã ngoại, giao lưu do Chi đoàn tổ chức.
-         Chi đoàn phấn đấu Chi đoàn tiên tiến Huyện Đoàn khen.
c.       Đối với Đảng :
-         Tăng cường góp ý xây dựng Đảng, thường xuyên tham mưu cho Đảng các chủ trương để đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào đoàn.
-         Bồi dưỡng giúp đỡ ít nhất 2 đồng chí tham gia lớp đối tượng Đảng.
-         Giới thiệu từ 1 – 2 đồng chí cho Đảng xem xét.
III. Chỉ tiêu phấn đấu :
-         100% đoàn viên trong Chi đoàn xác định đúng đắn quan điểm lập trường của Đảng, nhà nước, ngành.
-         100% đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
-         100% đoàn viên giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, luôn học hỏi nâng cao tay nghề, nhanh chóng thích nghi với phương pháp dạy học mới.
-         Đoàn viên chủ nhiệm cuối năm đều đạt loại khá trở lên.
-         100% Đoàn viên tích cực tham gia ổn định nề nếp HS, giúp đỡ các lớp có nhiều HS yếu kém, cá biệt.
-         Đoàn viên tham gia hội giảng ở vòng trường đạt loại giỏi 80%, khá 20%  trên tổng số đoàn viên tham gia.
-         100% ĐV phải biết ứng dụng CNTT trong giảng dạy (ĐVGV)
-         100% đoàn viên tham gia đóng góp tích cực các phong trào Đoàn- Đội của trường, các phong trào của địa phương.
-         100% đoàn viên tham gia xây dựng môi trường sống, học tập, làm việc lành mạnh. Tham gia đạt kết quả cao các cuộc thi do các cấp tổ chức.
-         100% đoàn viên tham gia sinh hoạt theo định kỳ.
-         Tự làm đồ dùng dạy học và tham gia dự thi đồ dùng cấp Thị Xã đạt  ít nhất 2 đồ dùng trở lên.
-         100% đoàn viên tham gia nhiệt tình các cuộc tham quan, dã ngoại do Chi đoàn tổ chức.
-         Bồi dưỡng giúp đỡ ít nhất 2 đồng chí tham gia lớp đối tượng Đảng.
-         ĐV giáo viên phải đạt ít nhất 2 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
-         Giới thiệu từ 1 – 2 đồng chí cho Đảng xem xét.
-         Chi đoàn phấn đấu Chi đoàn tiên tiến Huyện Đoàn khen.
Trên đây là bản dự thảo kế hoạch hoạt động Chi đoàn nhiệm kỳ 2013– 2014. Trong quá trình thực hiện kế hoạch còn gặp nhiều khó khăn. Kính mong Đảng uỷ, Chi bộ, Ban giám hiệu, BCH xã đoàn giúp đỡ, động viên để Chi đoàn hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.
 

                                                                                                                              Ninh Sim, ngày 15  tháng 10 năm 2013

                                                                                                                                              TM. BCH CĐ
                              
      
 
 
                                                                                                                                          Nguyễn Tiến Thành

Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Thành

Nguồn tin: Chi đoàn Trường THCS Tô Hiến Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa