TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Hỗ Trợ

Quản Lý Website

Name Nguyễn Tiến Thành

Trang chủ » Tổ Chức Đoàn Thể » Công Đoàn

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013 – 2014

Thứ năm - 09/01/2014 10:37
Năm học 2013 – 2014 trên cơ sở chủ đề của những năm học trước, tiếp tục thực hiện chủ đề: tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” đồng thời tiến hành các cuộc vận động lớn như “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Người cán bộ trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trên nền tảng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
CÔNG ĐOÀN GD NINH HÒA                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG TÔ HIẾN THÀNH                           Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

       
                                                                                                Ninh Sim, ngày 25 tháng 9 năm 2013


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 
NĂM HỌC 2013 – 2014
 
Năm học 2013 – 2014 trên cơ sở chủ đề của những năm học trước, tiếp tục thực hiện chủ đề: tiếp tục đổi mới công  tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” đồng thời tiến hành các cuộc vận động lớn như “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Người cán bộ trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trên nền tảng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
      CĐCS Trường Tô Hiến Thành tiếp tục hoạt động với phương châm “ Lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy Đoàn viên lao động làm đối tượng vận động” trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức Công Đoàn.
       Trên cơ sở chương trình công tác năm 2013 của CĐGD Ninh Hòa, với tình hình đặc điểm của CĐCS Trường Tô Hiến Thành, Chương trình công tác năm học 2013 – 2014 được Ban chấp hành xây dựng với nội dung chủ yếu dưới đây:
 1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
    Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, Đoàn viên ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành các chỉ thị, nghị quyết Đảng để mỗi cán bộ, Đoàn viên thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.
    Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, BCH CĐCS tổ chức hoặc phối hợp tuyên truyền nghị quyết của TƯ Đảng đến từng CĐV
    Tổ chức các hình thức sinh hoạt chào mừng ngày thành lập CĐGD Việt Nam.
    Tuyên truyền về tinh thần Đại hội Công Đoàn Việt Nam, Đại Hội Công Đoàn Giáo dục Việt Nam đến các CĐV.
     Tiếp tục hưởng ứng cuộc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20/NQ-TW của BCH/TƯ Đảng Kháo X về “ xây dựng giai cấp Công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.
     BCH CĐCS thường xuyên phối hợp với BGH nhà trường tổ chức cho cán bộ, GV học tập, nghiên cứu thực hiện tốt Điều lệ trường THCS, đồng thời đấy mạnh công tác tuyên truyền áp dụng thành tựu công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.
      Tiếp tục triển khai các đợt học tập về An toàn giao thông, luật Phòng chống ma túy, chống bạo hành gia đình, chống tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Phối hợp cùng chính quyền đồng cấp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Vì sự tiến bộ phụ nữ” ngay tại cơ quan, trường học của mình.
      Đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác KHHGĐ, công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong đơn vị.
2. Công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua:
      Phát huy kết quả của các điển hình tiên tiến thông qua hội nghị tổng kết thi đua của Phòng GD-ĐT,  CĐCS cần nhân điển hình các tập thể, cá nhân để làm nồng cốt trong phong trào thi đua.
       Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội Nghị cán bộ công chức năm học theo chỉ đạo của Ngành và LĐLĐ Thị xã gắn với phong trào đăng ký các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm học 2013 – 2014.
       Thường xuyên phối hợp tổ chức các phong trào hội giảng các cấp, đẩy mạnh việc thực hiện các đề tài SKKN, phong trào tự làm và sử dụng ĐDDH.
        CĐCS cùng chính quyền phối hợp làm nồng cốt công tác xã hội hóa giáo dục tại cơ sở, thúc đẩy các lực lựơng xã hội cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục, đồng thời tổ chức thực hiện tốt phong trào Khuyến học, khuyến tài tại đơn vị, xây dựng trường chuẩn quốc gia.
        Duy trì và đẩy mạnh phong trào lao động giỏi trong CB-GV-NV, tiếp tục xây dựng cơ quan trường học đạt danh hiệu đơn vị, cơ quan văn hóa. Tổ chức thực hiện phong trào “ Trường giúp trường” theo chủ trương của CĐGD Việt Nam có hiệu quả. Củng cố ban chỉ đạo Kế hoạch hóa gia đình của trường học.
 3. Công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống người lao động và các hoạt động xã hội nhân đạo:
     Tiếp tục xây dựng và sử dụng có hiệu quả các nguôn quỹ tại đơn vị như quỹ tương trợ, Quỹ hiếu hỹ, Quỹ công đoàn, Quỹ khuyến học, Quỹ tham quan.
      CĐCS phối hợp với chính quyền quản lí có hiệu quả Nhà công vụ cho tập thể giáo viên .
      Tiếp tục khảo sát và tham mưu với Thường vụ CĐGD Thị xã,hỗ trợ cán bộ, giáo viên xây nhà trong nguồn quỹ Mái ấm Công Đoàn năm 2013 – 2014. Thăm hỏi, hỗ trợ CĐV bệnh hiểm nghèo.
       CĐCS thực hiện 100% đóng góp các loại quỹ xã hội, nhân đạo đã được cấp trên quy định và các cuộc vận động khác.
        Kỷ niệm ngày thành lập CĐGD Việt Nam và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 20/10, 8/3…, CĐCS sẽ tổ chức hoặc tham gia hoạt động văn nghệ, TDTT như Hội thi văn nghệ, Cầu lông, Bóng chuyền, bóng đá mini…
       Tham mưu với  Chi bộ, Chinh quyền tổ chức cho CĐCS kết nghĩa, làm tốt phong trào “ Trường giúp trường” một cách thiết thực, hiệu quả cả về trang thiết bị lẫn chuyên môn, nghiệp vụ.
        Giám sát các chính sách liên quan tiền lương, thưởng, nghỉ ốm…đến người lao động trong trường
4.  Công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh:
       Đầu  năm học 2013 – 2014 là thời điểm tập trung nhiệm vụ lớn:
          +  Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2013 -2014.
          +  Kiện toàn bộ máy hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn.
          +  Kiểm tra và ra quyết định thành lập các Ban DS KHHGĐ, Nữ công… CĐCS trên cơ sở phát huy vai trò Tổ CĐ, CĐV. Ký các cam kết hoạt động, chuyển sinh hoạt CĐV đến CĐCS  trường TH và THCS Ninh Tây.
          +  Tham mưu với CĐGD Thị xã  thực hiện công tác tài chính của CĐCS theo chỉ đạo, Quy chế, Điều lê CĐ.
        Phát huy thành tích hoạt động của UBKT, thực hiện kiểm tra Điều lệ và tài chính đối với nội bộ CĐCS.
        Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ cho Chủ tịch CĐCS, UBKT, Ban nữ công và kế toán CĐCS trường học.
         CĐCS kết nạp 100% Đoàn viên mới trong năm 2013-2014, ra quyết định công nhận tổ trưởng CĐ, Ban TTND.
                                                                                                      TM. BCH CĐCS
                                                                                                         CHỦ TỊCH
                                                                 
 
 
 
                                                                                                            NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN

Nguồn tin: công đoàn trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa