TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Hỗ Trợ

Quản Lý Website

Name Nguyễn Tiến Thành

Trang chủ » Tổ Chức Đoàn Thể » Hoạt động đội

DANH SÁCH CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

Thứ ba - 08/01/2013 22:16
PHÒNG GIÁO DỤC NINH HÒA                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                    
Số 11 QĐ/TrHTHT                                                                        Ninh Sim, ngày 07/09/2012
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH
(V/v thành lập Ban phụ trách Đội)
----------------------------------------------------------------------------------
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH
 
- Căn cứ hướng dẫn của các cấp lãnh đạo giáo dục về việc thực hiện công tác đội năm học 2012-2013.
- Căn cứ điều lệ trường THCS do Bộ trưởng bộ giáo dục ký ngày11/07/2000.
- Xét vị trí công tác và khả năng CB – GV – CNV nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Thành lập Ban phụ trách Đội gồm các ông bà có tên sau:
  Ông : Nguyễn Xuân Lộc                     HT – Trưởng ban
  Ông : Nguyễn Lai                                PHT – Phó trưởng ban
  Ông : Ngô Đình Hoành                       PHT – Phó trưởng ban
  Ông : Lê Viết Cường                          TPT Đội – Phó trưởng ban
  Ông : Đỗ Bá Thương                          Tổ trưởng tổ Toán – Lý              - Ủy viên
  Ông : Nguyễn Ngọc Tuấn                   Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ             - Ủy viên
  Ông : Lê Thành Đô                             Tổ trưởng tổ Sử - Địa                 - Ủy viên
  Bà   : Nguyễn Thị Bích Huyền           Tổ trưởng tổ Văn                        - Ủy viên
  Bà   : Thái Phương Thảo Hà               Tổ trưởng tổ  Hóa – Sinh – TD  - Ủy viên
 
Điều 2 : Ban phụ đội có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chuyên hiệu, các phong trào hoạt động của Liên Đội nhà trường theo hướng dẫn của cấp trên.
 
Điều 3 : Các ban ngành có liên quan, ban phụ trách đội và các ông bà có tên trong điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                                NGUYỄN XUÂN LỘC
 


 

HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ X NINH HÒA            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐỘI THCS TÔ HIẾN THÀNH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   
 
 

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2012 – 2013
 
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
 
LỚP CHỨC VỤ
 
NAM NỮ
1 Nguyễn Thị Minh Tâm   2011 6/1 Ủy viên
2 Lâm Nhật Quyên   2011 6/1 Ủy viên
3 Cao Thị Ngọc Ánh   2011 6/4 Ủy viên
4 Cao Lê Bảo Trân   2000 7/2 Liên đội phó
5 Hồ Vân Anh   2000 7/5 Ủy viên
6 Bạch Ngọc Mẫn Nhi   2000 7/5 Ủy viên
7 Lê Thị Trúc Ngân   2000 7/6 Ủy viên
8 Nguyễn Lam Hà Duyên   1999 8/1 Liên đội phó
9 Nguyễn Hoàng Cẩm Huyên   1999 8/3 Liên đội trưởng
10 Ngô Hạ Như   1999 8/5 Ủy viên
11 Lâm Diễm Quỳnh   1999 8/5 Ủy viên
12 Lê Trúc Nhi   1999 8/7 Ủy viên
13 Thế Lâm Trường Phúc 1998   9/1 Ủy viên
14 Phạm Tường Vân   1998 9/2 Ủy viên
15 Trần Thị Diễm My   1998 9/3 Ủy viên
                                   
                                                                                           Ninh Sim, ngày 20/10/2012
                                                                                        Trưởng BPT Đội                                                               
                                                                                            Hiệu trưởng
 
                                                                                        
 
   Nguyên Xuân Lộc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
DANH SÁCH CÁC CHI ĐỘI CÙNG CÁC ANH CHỊ PHỤ TRÁCH
NĂM HỌC 2012 – 2013
 
STT TÊN CHI ĐỘI TSĐV PHỤ TRÁCH ĐẠI DIỆN BCH
1 TRẦN          PHÚ          (6/1) 35 Nguyễn Thị Anh Đào Lê Nhật Quyên
2 HOÀNG VĂN  THỤ    (6/2) 35 Nguyễn Thị Thảo Hịa Phạm Trung Hiếu
3 LÝ TỰ         TRỌNG    (6/3) 34 Đỗ Thị Nhị Trương Thị Mỹ Hạnh
4 BẾ VĂN           ĐÀN    (6/4) 36 Phạm Thị Huệ Cao Thị Ngọc Ánh
5 LA VĂN           CẦU    (6/5) 35 Huỳnh Xuân Thư Phạm Được Trường
6 KƠPA        KƠLƠNG   (6/6) 37 Vũ Thị Thu Thủy Nguyễn Huy
7 LÊ. T. HỒNG  GẤM    (6/7) 35 Phan Thị Anh Thư Hồng Thị Thảo Vy
8 LÊ THỊ            RIÊNG (6/8) 33 Nguyễn Thị Ngọc Loan Nguyễn L Bochs Kiều
9 NGUYỄN VĂN CỪ     (7/1) 35 Nguyễn Thị Thạch Tơ Thị Thảo Hiền
10 KIM                ĐỒNG   (7/2) 34 Nguyễn Thị Mỹ Doanh Lê Minh Thư
11 TẠ THỊ             KIỀU   (7/3) 33 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nguyễn Thị Thanh Hằng
12 TRẦN            DƯỠNG (7/4) 33 Lê Thị Hồng Luyến Nguyễn Chu Anh
13 LÊ VĂN           TÁM    (7/5) 31 Nguyễn Thị Hoa Thắng Hồ Vân Anh
14 VÕ THỊ            SÁU     (7/6) 33 Lê Thị Tươi Nguyễn Thị Lan Anh
15 NGÔ GIA         TỰ       (7/7) 34 Nguyễn Quốc Bình Nguyễn Hồng .P. Thảo
16 PHAN HÀNH SƠN      (7/8) 32 Nguyễn T. Phương Thảo Dương Thị Hoa Diệu
17 MẠC THỊ        BƯỞI   (8/1) 33 Lê Thị Lan Nguyễn Lam Hà Duyên
18 NGUYỄN BÁ  NGỌC (8/2) 34 Nguyễn T Thy Hồng Đào Hồng Phúc
19 NGUYỄN .V.XUÂN   (8/3) 35 Lê Bích Hằng Nguyễn Hoàng cẩm Huyên
20 CÙ CHÍNH       LAN   (8/4) 30 Nguyễn Thi Kim Tuyền Đỗ Lê Thanh Phương
21 NGÔ                  MÂY  (8/5) 32 Trần Thu Nhung Ngô Hạ Như
22 PHAN ĐÌNH    GIÓT  (8/6) 34 Lê Trung Chinh Nguyễn Thị Hồng Vân
23 LÊ HỒNG PHONG   (8/7) 35 Võ Thành Phụng Nguyễn Thị Thanh Tuyền
24 TRƯƠNG     ĐỊNH     (9/1) 32 Đặng Mậu Nghĩa Nguyễn Sĩ Đồng
25 NG. T. M.    KHAI      (9/2) 32 Ngô Thị Thu Phạm Tường Vân
26 TRẦN. Q.    TUẤN     (9/3) 32 Kiều Xuân Thu Trần Thị Diễm My
27 LÊ ĐÌNH     CHINH    (9/4) 34 Nguyễn Văn Khoa Lê Hoàng Ngọc Yến
28 PHẠM  NGỌC   ĐA    (9/5) 31 Nguyễn Quốc Hiệp Huỳnh Vũ
29 TÔ VĨNH     DIỆN      (9/6) 28 Ngô Thị Kim Vân Nguyễn Thị Anh Thư
 
                                                                                                                                            Ninh Sim, ngày 20/10/2012
                                                                                                                                                      Trưởng BPT Đội                                                                 
 
 
 
                                                                                                                                                          Hiệu trưởng 
   
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nguyễn Hoàng Phương Thảo - 06/05/2013 17:39
thầy ơiiii...77 là Nguyễn Hoàng Phương Thảo chớ hok phải Hồng thầy ơi :))))))))))
 

Đăng nhập

Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa