Trang chủ » TỔ CHUYÊN MÔN » Tổ Hóa - Sinh - Thể Dục

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HKPĐ NĂM HỌC: 2013-2014.

Nguồn tin: Nguyễn Hồng Việt      Đăng vào: Thứ ba - 18/02/2014 16:01
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NINH HOÀ
TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  04 / BC - HKPĐ         Ninh Sim,  ngày 17  tháng 01 năm 2014
 
 

BÁO CÁO  KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ HKPĐ
TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH
NĂM HỌC: 2013-2014.

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Tô Hiến Thành. 
I/ NỘI DUNG:
HKPĐ trường  THCS Tô Hiến Thành tiến hành tổ chức 03 môn thi đấu:
1. Môn Điền Kinh
2. Môn Cờ Vua
3. Môn Kéo co.
II. THÀNH PHẦN THAM GIA HKPĐ:
 1.BGH nhà trường ( chỉ đạo chung)
 2. Đoàn TNCS HCM( phối hợp thực hiện)
 3. Đội TNCS HCM (phối hợp thực hiện)  
 4. Nhóm Thể dục  (sắp xếp điều hành giải)
 III.HÌNH THỨC TỔ CHỨC – ĐỊA ĐIỂM – THỜI GIAN THI ĐẤU.
A.     HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1) Môn Điền Kinh :
- Chạy: 80m, 200m, 400m, 800m (nữ), nhảy xa, nhảy cao (7,8,9), ném bóng xa 150gr.
* Mỗi nội dung thi đấu mỗi lớp được đăng kí tối đa 02 nam, 02 nữ
* Riêng khối lớp 9 mỗi nội dung thi đấu đăng kí tối đa 01 học sinh.
2) Môn Cờ Vua:
 -  Cá nhân nam, Cá nhân nữ (6,7,8)
 * Mỗi lớp đăng ký tối đa 02 học sinh nam, 02 học sinh nữ.
- Nội dung thi đấu cờ tiêu chuẩn.
3) Môn Kéo co:
- Khối 6 -7:  Tập thể và đấu loại trực tiếp
- Khối 8- 9 : Tập thể và đấu loại trực tiếp
* Mỗi lớp lập thành 01 đội 10 học sinh  (05nam, 05 nữ / đội).
  B. ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
- Môn Điền Kinh : Tổ chức tại SVĐ Ninh Sim và Sân trường.
- Môn Cờ Vua thi đấu tại phòng truyền thống  nhà trường.
- Môn Kéo co thi đấu tại sân trường.
C. THỜI GIAN THI ĐẤU.
- Từ  08/01/2014 à 12/01/2014 tổ chức thi các môn HKPĐ Cấp trường cụ thể:
- Ngày  08/01/2014 à 09/01/2014  tổ chức thi đấu môn Cờ vua.
- Sáng ngày  11/01/2011 tổ chức và thi đấu  môn Kéo co.
- Chiều ngày 11/01/2014 tổ chức thi đấu các nội dung Nhảy cao, Nhảy xa và Ném bóng môn Điền Kinh.
- Sáng ngày 12/01/2014 tổ chức  Khai mạc HKPĐ cấp trường và thi đấu các nội dung  Chạy 80m,200m, 400m, 800m Nữ môn và Bế mạc HKPĐ.

 
 
IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC HKPĐ:
1. Ông Nguyễn Xuân Lộc Trưởng BTC  
- Chỉ đạo chung HKPĐ
 
2. Ông Nguyễn Hồng Việt P. trưởng BTC - Chuẩn bị CSVC phục vụ HKPĐ
- Trọng tài Đích môn Điền kinh, TT Cờ vua; Kéo co.
- Tổ trưởng tổ Trọng tài.
- Cắt dán băng rôn.
3. Ông Lê Viết Cường Ủy viên - Tập trung học sinh, chuẩn bị lễ khai mạc, tập trụng học sinh điểm danh chuẩn bị thi đấu các nội dung và các môn trong HKPĐ.
- Dẫn chương trình khai mạc.
4. Bà Đoàn Thị Hồng Hạnh Ủy viên - Làm biên bản thi đấu.
- Tổng hợp các biên bản thi đấu và kết quả
- Trọng tài Điền kinh và Kéo co.
5. Bà Lê Bích Hằng Ủy viên - Trọng tài các đường chạy  và Kéo co.
- Nhận các danh sách đăng ký các lớp
6. Ông Võ Hữu Phương Ủy viên - Trọng tài các đường chạy, Kéo co
 
7. Ông Nguyễn Tiến Thành Ủy viên - Trật tự an ninh các đợt chạy và Kéo co
 
8. Bà Đoàn Thị Thạch Ủy viên - Phụ trách y tế
 
9. Ông Nguyễn Đắc Tư Ủy viên - Bảo vệ an ninh trật tự
- Trang trí  và thu dọn buổi Lễ khai mạc
10. Ông Huỳnh Bình Ủy viên - Bảo vệ an ninh trật tự
- Trang trí  và thu dọn buổi Lễ khai mạc
 
11
24 GVCN Ủy viên - Thông báo, đôn đốc học sinh lớp đi đúng thời gian quy định và tiến hành  khởi động trước khi thi đấu.
 
V. KẾT QUẢ HKPĐ:
  A.1 MÔN ĐIỀN KINH
1.1 Nội dung 80m Nữ  .         

Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Trần Thị Thu Hương 11’’33 7.5 I
2 Lê Kim Thanh Nga 11’’37 8.4 II
3 Võ Thị Bích Thủy 12’’13 6.5 III
1.2 Nội dung 60m Nam .       
Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Trần Hữu Hoàng 9’’95 9.5 I
2 Lê Ngọc Hải 10’’78 8.3 II
3 Võ Hải 10’’84 8.3 III
2.1 Nội dung 200m Nữ .        
Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Lê Kim Thanh Nga 28’’88 8.4 I
2 Trần Thị Thu Hương 29’’34 7.5 II
3 Phan Thảo Quỳnh 32’’86 6.4 III
2.2 Nội dung 200m Nam  .
Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Huỳnh Tấn Hòa 25’’91 8.4  
2 Lê Ngọc Hải 26’’43 8.3  
3 Khúc Xuân Tùng 26’’54 8.3  
3.1 Nội dung 400m Nữ .        
Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Lê Cẩm Tú 1’16’’54 8.1  
2 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1’17’’93 7.2  
3 Phạm Ngọc Tuyết Linh 1’19’’64 7.6  
3.2 Nội dung 400m Nam .     
Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Tiến 1’02’’73 9.5  
2 Đoàn Phước An 1’03’’37 9.6  
3 Trần Công Tiến 1’04’’62 9.4  
4.1 Nội dung 800m Nữ .        
Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Lê Kim Thanh Nga 2’37’’20 8.4  
2 Võ Thị Bích Thủy 2’43’’47 6.5  
3 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2’51’’46 7.2  
4.2 Nội dung Ném Bóng Nữ khối .   
Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Lê Cẩm Tú 44m 8.1  
2 Hoàng Thị Thảo Vân 41m 6.6  
3 Nguyễn Thị Thanh Nga 34m 8.4  
5.1 Nội dung Ném Bóng Nam khối .
Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Tô Đức Thành 53m 8.4  
2 Lê Hoàng Vũ A 52m 8.5  
3 Võ Hải 47m 8.3  
6.1 Nội dung Nhảy xa Nữ .
Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Trần Thị Thu Hương 3m97 7.5  
2 Võ Thị Bích Thủy 3m44 6.5  
3 Phan Thị Ngọc Quý 3m38 6.4  
6.2 Nội dung Nhảy xa Nam  
Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Trần Công Tiến 4m52 9.4  
2 Bùi Thành Đạt 4m43 9.6  
3 Nguyễn Đức Thông 4m36 7.6  
7.1 Nội dung Nhảy cao Nữ khối 7.8.9
Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Lê Thị Hoài Thương 1m20 9.4  
2 Nguyễn Ngọc Diễm 1m15 7.1  
3 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 1m15 8.1  
7.2 Nội dung Nhảy cao Nam khối 7.8.9       
Stt Họ và tên HS Thành tích Lớp Ghi chú
1 Phạm Văn Quý 1m 40 8.5  
2 Đinh Văn Huy 1m 35 8.1  
3 Nguyễn Trọng Tài 1m35 8.6  
A2.MÔN CỜ VUA.
8.1. Nội dung đơn nữ khối 6.7.8.

TT HỌ VÀ TÊN Thành tích Lớp Ghi chú
1 Hoàng Thảo Ngân Nhất 7.1  
2 Đoàn Thị Mỹ Trang Nhì 8.2  
3 Lê Nhật Quyên Ba 7.1  
8.2. Nội dung đơn nam khối 6.7. 8
TT HỌ VÀ TÊN Thành tích Lớp Ghi chú
1 Nguyễn Cao Hoàn Vỹ Nhất 6.6  
2 Cao Quốc Bình Nhì 7.6  
3 Nguyễn Hồng Toàn Ba 7.6  
 
A3.MÔN KÉO CO.
9.1. Tập thể 6.7.

TT Tập thể Thành tích Lớp Ghi chú
1 Lớp 7.5 Nhất 7.5  
2 Lớp 6.4 Nhì 6.4  
3 Lớp 7.1 Ba 7.1  
9.2. Nội dung đơn nam khối 8.9
TT HỌ VÀ TÊN Thành tích Lớp Ghi chú
1 Lớp 9.5 Nhất 9.5  
2 Lớp 8.5 Nhì 8.5  
3 Lớp 9.3 Ba 9.3  
 
Trên đây là bản báo cáo công tác tổ chức và kết quả HKPĐ cấp  trường THCS Tô Hiến Thành năm học 2013 -2014.
                                                                                                                                    Ninh Sim, ngày 17 tháng 01 năm 2014.
                                                                                                                                                           P. BAN TỔ CHỨC
                                                                                                     
 
                                                                                              
 
                                                                                                                                                           Nguyễn Hồng Việt
 
Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa