Trang chủ » TỔ CHUYÊN MÔN » Tổ Hóa - Sinh - Thể Dục

Giới thiệu Tổ Hóa - Sinh

Nguồn tin: Tổ Hoá - Sinh - TD      Đăng vào: Thứ ba - 08/01/2013 22:28
 
Tổ Hóa - Sinh - Thể Dục được thành lập tháng 8 năm 1998. Trải qua 14 năm không ngừng củng cố và nâng cao tạo ra một tập thể đoàn kết, nhất trí.
 - Tên đơn vị: Tổ Hóa – Sinh – Thể dục
 - Tóm tắc cơ cấu tổ chức: Số lượng giáo viên: 09/08 nữ bao gồm:
 + Giáo viên môn Hóa học: 02 /02 nữ
 + Giáo viên môn Sinh: 04/04 nữ
 + Giáo viên môn thể dục: 03/02 nữ
 - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn 100%. Trong đó: Đại học 07, Cao đẳng 02.
 - Đặc điểm chính trị: Có 01 Đảng viên, 1 tổ Công đoàn gồm 09 Đoàn viên, Đoàn viên thanh niên có 04 đoàn viên.
Với độ tuổi trung bình 30, người có tuổi nghề cao nhất 24 năm và người có tuổi nghề thấp nhất 02 năm. Với sự nhiệt tình và lòng say mê yêu nghề, các thành viên của tổ đã phấn đấu và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc.
Không chỉ đơn thuần là hoạt động chuyên môn của từng giáo viên, các thành viên trong tổ, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, phong trào chung của nhà trường, Công đoàn, Chi đoàn tham gia nhiệt tình và đạt kết quả cao.
*  Thành tích tổ đã đạt được trong những năm qua:
- Nhiều năm liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến, hàng năm có 01 – 02 Chiến sĩ thi đua cơ sở được công nhận.
- Sự vững vàng về chuyên môn, nhiệt huyết , lòng yêu nghề, tận tâm, tất cả vì học sinh nhiều năm liền giáo viên bồi dưỡng đạt học sinh giỏi cấp thị xã và cấp tỉnh ( Môn Sinh học, môn Hóa học).
- Công tác huấn luyện và thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp thị xã nhiều năm liên tục là 01 trong 03 đơn vị dẫn đầu. Có nhiều  học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh và đạt kết quả cao. Riêng năm học 2011 – 2012 có 10 học sinh tham gia HKPĐ cấp toàn quốc khu vực III Nghệ An gồm các môn:  Thể dục Aerobic, Điền Kinh và bi sắt
và môn môn Thể dục Aerobic đạt Huy Chương Bạc 02 bài dự thi bài Quy định và bài Tự chọn. Trong hoạt động chuyên môn, Tổ luôn được BGH nhà trường đánh giá cao về kết quả và chất lượng giảng dạy.
    Với những thành tích đó, Tổ đã góp phần cùng nhà trường tiếp tục duy trì và nâng cao thành tích dạy và học của trường.                    
  DANH SÁCH TỔ HÓA -  SINH - THỂ DỤC

 
TT Họ và tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
Năm vào ngành Giảng dạy môn Số điện thoại
1 Thái Phương Thảo Hà TT ĐHSP 1999 Hóa Học  
0903.558.991
 
2 Nguyễn Hồng Việt TP ĐHSP 2005 Thể dục 01268.131.478
0945.001.027
3 Nguyễn Thị Ngọc Loan GV ĐHSP 1990 Sinh - Hóa  
0164.654.17.17
 
4  
Nguyễn Thị Thúy Hồng
 
GV CĐSP 1996 Sinh 0989.835.970
5  
Lê Bích Hằng
 
GV ĐHSP 2001 Sinh, Thể dục 0168.936.2.600
6  
Đoàn Thị Hồng Hạnh
 
GV CĐSP 2005 Thể dục 0932.541.558
0945.001.249
7  
Vũ Thị Thu Thủy
 
GV ĐHSP 2006 Sinh 0166.751.1.218
8  
Nguyễn Thị Diệu Hiền
 
GV ĐHSP 2006 Sinh 01222.467.461
 
9
 
Trần Thu Nhung
 
 
GV
 
ĐHSP
 
2011
 
Hóa Học
 
0988.853.385
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Thái Phương Thảo Hà
Chức vụ: Tổ trưởng
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa – Địa
Môn giảng dạy: Hóa
Năm vào ngành: 1999
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0903.558.991
Email:tptha.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Hồng Việt
Chức vụ: Tổ Phó
Trình độ chuyên môn: ĐHSP TDTT
Môn giảng dạy: Thể dục
Năm vào ngành: 2005
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên
Số điện thoại: 01268.131.478/ 0945.001.027
Email:nhviet.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh - Hóa
Môn giảng dạy: Sinh
Năm vào ngành: 1990
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0164.654.17.17
Email:nthloan.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Thể dục - Sinh
Môn giảng dạy: Sinh
Năm vào ngành: 1996
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0989.835.970
Email:ntthong.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Lê Bích Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh – Thể duc
Môn giảng dạy: Sinh – Thể dục
Năm vào ngành: 2001
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0168.936.2.600
Email:lbhang.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Đoàn Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Thể dục - Sinh
Môn giảng dạy: Thể duc
Năm vào ngành: 2005
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0932.541.558
Email:dthhanh.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Vũ Thị Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh
Môn giảng dạy: Sinh
Năm vào ngành: 2006
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0166.751.1.218
Email:vttthuy.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh - KTNN
Môn giảng dạy: Sinh
Năm vào ngành: 2006
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 01222.467.461
Email:ntdhien.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Trần Thu Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa
Môn giảng dạy: Hóa
Năm vào ngành: 2011
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0988.853.385
Email:ttnhung.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 2. Chức năng , Nhiệm vụ: Giảng dạy các môn: Hóa – Sinh – Thể dục
 
Từ khóa: giới thiệu
 
Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa