Trang chủ » TỔ CHUYÊN MÔN » Tổ Toán - Lý

Giới thiệu Tổ Toán - Lý

Đăng vào: Thứ năm - 10/01/2013 23:39
I. Giới thiệu:
1. Đặc điểm , tình hình:
 - Tên đơn vị: Tổ Toán – Lý
- Tóm tắc cơ cấu tổ chức: Số lượng giáo viên: 15/7 nữ bao gồm:
 + Giáo viên toán: 11/4 nữ
 + Giáo viên lý: 4/3 nữ
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn 100%. Trong đó: Đại học 14, Cao đẳng 1.
 - Đặc điểm chính trị: Có 3 Đảng viên, 1 tổ Công đoàn gồm 15 Đoàn viên, Đoàn viên thanh niên có 7 đoàn viên.
TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Năm vào ngành Giảng dạy môn Số điện thoại
1 Đỗ  Bá Thương TT ĐHSP Toán 1987 Toán, C.Nghệ 01636.886.487
2 Ngô Thị Kim Vân GV ĐHSP Toán 2001 Toán, Tin 0935.049.708
3 Nguyễn Văn Khoa GV ĐHSP Toán 2003 Toán, Tin 0935.830.029
4 Nguyễn Quốc Bình GV ĐHSP Toán 2003 Toán, Tin 01697.814.203
5 Phạm Thị Huệ GV ĐHSP Toán 2004 Toán C.Nghệ 01652.718.609
6 Lê Thị Tươi GV ĐHSP Toán 2005 Toán, Tin 0937.959.634
7 Phan Thị Anh Thư GV ĐHSP Toán 2005 Toán, Tin 0935.636.768
8 Nguyễn Thị Mỹ Doanh GV CĐSP Lý-C.Nghệ 2002 Lý, C.Nghệ 0978.336.837
9 Võ Hữu Phương GV ĐHSP Lý 2003 Lý, Tin 0977.061.604
10 Nguyễn Tiến Thành GV ĐHSP Toán 2006 Toán 01676.579.348
11 Nguyễn Thị Hoa Thắng GV ĐHSP Lý 2006 Lý, C.Nghệ 0972.385.550
12 Đặng Mậu Nghĩa GV ĐHSP Toán 2003 Toán, Tin 01697.070.643
 
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Đỗ Bá Thương
Chức vụ: Tổ trưởng
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Môn giảng dạy: Toán – Công nghệ
Năm vào ngành: 1987
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 01636.886.487
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Ngô Thị Kim Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Môn giảng dạy: Toán – Tin
Năm vào ngành: 2001
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0935.049.708
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Văn Khoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Môn giảng dạy: Toán – Tin
Năm vào ngành: 2003
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên
Số điện thoại: 0935.830.029
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Quốc Bình
Chức vụ:  Tổ phó
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Môn giảng dạy: Toán – Tin
Năm vào ngành: 2003
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 01697.814.203
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Phạm Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Môn giảng dạy: Toán – Công nghệ
Năm vào ngành: 2004
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 01652.718.609
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Lê Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Môn giảng dạy: Toán – Tin
Năm vào ngành: 2005
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0937.959.634
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Phan Thị Anh Thư
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Môn giảng dạy: Toán – Tin
Năm vào ngành: 2005
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0935.636.768
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị mỹ Doanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Lý – Công nghệ
Môn giảng dạy: Lý – Công nghệ
Năm vào ngành: 2002
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0978.336.837
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Võ Hữu Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lý
Môn giảng dạy: Lý – Tin
Năm vào ngành: 2003
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên
Số điện thoại: 0977.061.604
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Tiến Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Môn giảng dạy: Toán
Năm vào ngành: 2006
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 01676.579.348
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa Thắng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lý
Môn giảng dạy: Lý – Công nghệ
Năm vào ngành: 1997
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0972.385.550
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Đặng Mậu Nghĩa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Môn giảng dạy: Toán – Tin
Năm vào ngành: 2003
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 01697.070.643
 
 
 2. Chức năng , Nhiệm vụ: Giảng dạy các môn: Toán, Lý, Công nghệ và Tin học.
II. Thành tích đạt được trong năm học:
 Báo cáo thành tích:
a/ Về học sinh:
 - Duy trì sĩ số học sinh: đạt 98,9% đến cuối năm.
 - Chất lượng 2 mặt giáo dục ( lớp chủ nhiệm)
   + Về hạnh kiểm: Tốt: 58,5%;   Khá: 30,55%;  TB: 10,95%
   + Về Học lực:      Giỏi:21,36%;    Khá: 31,55%;  TB: 35,92%    Yếu: 11,17%.
 - Chất lượng bộ môn:
  + Toán: Giỏi: 21,58%     Khá: 20,04%     TB: 29,2%   Yếu: 26,18%
  + Lý:     Giỏi: 21,1%     Khá: 30,75%     TB: 39,17%   Yếu: 8,98%
 - Tỉ lệ lên lớp thẳng: 95% ; Tỉ lệ tốt nghiệp: 100%.
- Học sinh giỏi cấp Thị Xã đạt: 02 (01 HS giỏi môn Toán; 01 HS giỏi môn Vật lý)
- Học sinh giỏi cấp tỉnh: đạt 01 (môn Vật Lý)
b/ Về Giáo viên:
 - Đồ dùng dạy học tự làm: Mỗi giáo viên làm ít nhất  02 bộ đồ dùng để phục vụ giảng dạy.
 - Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp trường là 2 và đã gởi về Phòng GD-ĐT Ninh Hòa để thẩm định.
 - 100% giáo viên giảng dạy đạt kết quả khá và giỏi.
 - 100% giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức giao.
 - Lên 02 chuyên đề và dạy minh họa đạt chất lượng tốt, trong đó: toán 01 và lý 01.
 - Thao hội giảng, chuyên đề có đúc và rút kinh nghiệm, thực hiện đúng quy chế chuyên môn.
 - Kiểm tra toàn diện: 5 giáo viên, trong đó đạt giỏi 2 và đạt khá 3
 - Kiểm tra chuyên đề 9 giáo viên, trong đó: đạt tốt 5 và đạt khá 4
 - Áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đặc biệt là soạn giảng giáo án điện tử.
 - Hoàn thành tốt công tác phổ cập THCS theo sự phân công của Lãnh đạo
 - Hoàn thành tốt các công tác khác do nhà trường phân công.
 - Thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đạt 01 (môn Toán)
- Kết quả phong trào thi đua năm: Có 100% giáo viên hoàn thành nhiện vụ. Có 95% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, không có giáo viên bị kỷ luật.
III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:
 - Năm học 2006 – 2007 Tổ đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến được UBND Huyện Ninh Hòa tặng thưởng theo quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 26/6/2007
 - Năm học 2007 – 2008 Tổ đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được UBND Huyện Ninh Hòa tặng thưởng theo quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 11/7/2008
- Năm học 2008 – 2009 Tổ đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến được UBND Huyện Ninh Hòa tặng thưởng theo quyết định số  2182/QĐ-UBND ngày 28/9/2009
- Năm học 2009 – 2010 Tổ đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến được UBND Huyện Ninh Hòa tặng thưởng theo quyết định số  2877/QĐ-UBND ngày 24/8/2010.
- Năm học 2010 – 2011 Tổ đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến được UBND Thị xã Ninh Hòa tặng thưởng theo quyết định số  4559/QĐ-UBND ngày 08/8/2011.
 
Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa