Trang chủ » TỔ CHUYÊN MÔN » Tổ Ngữ Văn - Anh Văn

Giới thiệu Tổ Ngữ Văn - Anh Văn

Nguồn tin: Nguyễn Tiến Thành      Đăng vào: Thứ ba - 08/01/2013 21:33
 GIỚI THIỆU TỔ NGỮ VĂN . ( Năm học 2012- 2013)
1. Đặc điểm , tình hình:
 - Tên đơn vị: Tổ Ngữ văn – Anh văn
 - Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Số lượng giáo viên: 14/13 nữ bao gồm:
 + Giáo viên Ngữ văn: 9/9 nữ
 + Giáo viên Anh văn : 5/4 nữ
 - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn 100%. Trong đó: Đại học 9, Cao đẳng 5.
 - Đặc điểm chính trị: Có 4 Đảng viên, 1 tổ Công đoàn gồm 14 Đoàn viên, Đoàn viên thanh niên có 5 đoàn viên.

Tổ Ngữ Văn là một tổ bộ môn của trường, có nhiệm vụ giáo dục học sinh kiến thức, kĩ năng  của môn Ngữ Văn, góp phần vào việc hình thành những kiến thức cơ bản của học sinh THCS, đồng thời giáo dục, hình thành nhân cách tốt đẹp, lối sống nhân văn cho học sinh. Hiện nay, tổ có lợi thế là phần lớn giáo viên trẻ, giáo viên trong tổ đều nhiệt tình giảng dạy, sống đoàn  kết, những giáo viên đã giảng dạy nhiều năm có nhiều kinh nghiệm, luôn sẵn sàng giúp đỡ những giáo viên trẻ.
Tổ Ngữ Văn nhiều năm liền đạt danh  hiệu Tổ Lao động Tiên tiến. Năm học 2009- 2010 tổ đạt danh hiệu tổ lao động xuất sắc.
Chất lượng giảng dạy của bộ môn Ngữ Văn hàng năm đều đạt từ 90% trung bình trở lên. Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, mỗi giáo viên đều cố gắng để có những tiết dạy thật tốt, tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học không chỉ là đòi hỏi cấp thiết của giáo dục mà còn là niềm say mê của nhiều thầy cô tổ Ngữ Văn. Vì vậy, tổ Ngữ Văn cũng là một trong những tổ dẫn đầu trong việc giảng dạy bằng giáo án điện tử. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn Viết thư UPU Quốc tế, bồi dưỡng Thuyết trình văn học tổ cũng đạt nhiều thành tích. Nhiều học sinh của trường đã giải cao trong kì thi học sinh giỏi cấp thị xã.
Ngoài giảng dạy, tổ Ngữ Văn còn tham gia giới thiệu sách cho thư viện trường, giúp chọn lọc những tác phẩm giá trị đến cho giáo viên và học sinh. Tổ Ngữ Văn cũng có nhiều giáo viên có khả năng văn nghệ, luôn tham gia tổ chức Văn nghệ Mừng Đảng - Đón xuân hàng năm, tham gia tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ khác của trường và của Công đoàn, nhất là những hoạt động văn nghệ của Phòng Giáo dục. Tổ Ngữ Văn cũng là tổ có nhiều giáo viên chủ nhiệm tốt.
Hàng năm 100% giáo viên đạt danh hiệu Lao Đông Tiên tiến .
Trong những năm qua nhiều cô giáo đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua như: Nguyễn Thị Bích Huyền, Nguyễn Thị Phương Liên, Huỳnh Xuân Thư, Nguyễn Thị Ngà, Nguyễn Thị Phương Thảo. Riêng cô Nguyễn Thị Thu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh khen.
Bên cạnh đó nhiều cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã như cô Nguyễn Thị Bích Huyền, Huỳnh Xuân Thư, Nguyễn Thị Ngà, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu .
    
TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Năm vào ngành Giảng dạy môn Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Bích Huyền TT ĐHSP Ngữ Văn 1993 Ngữ văn 0935988214
2 Nguyễn Ngọc Tuấn TP CĐSP Tiếng Anh 1993 Anh văn 01668281135
3 Nguyễn Thị Thu GV CĐSP Ngữ Văn 1998 Ngữ văn 01658910657
4 NguyễnThị Phương Liên GV ĐHSP Ngữ Văn 1988 Ngữ văn 0906499491
5 Nguyễn Thị Xuân Sen GV ĐHSP Ngữ Văn 1987 Ngữ văn 01689693892
6 Lê Thị Hồng Luyến GV ĐHSP Ngữ Văn 2005 Ngữ văn 0935587064
7 Huỳnh Xuân Thư GV ĐHSP Ngữ Văn 2000 Ngữ văn 0993690163
8 Nguyễn Thị Ý Thơ GV CĐSP Ngữ Văn 2012 Ngữ văn 0974773113
9 Kiều Xuân Thu GV ĐHSP Tiếng Anh 1998 Anh văn 0935384443
10 Huỳnh Thị Nghĩa GV CĐSP Tiếng Anh 1982 Anh văn 01689776474
11 Phùng Thị Thùy Vinh GV CĐSP Tiếng Anh 1998 Anh văn 01229515946
12 Nguyễn Thị Thảo Hòa GV ĐHSP Ngữ Văn 2005 Ngữ văn 0935267470
13 NguyễnT Phương Thảo GV ĐHSP Ngữ Văn 2005 Ngữ văn 01695098838
14 Vương Thị Thùy Trâm GV ĐHSP Tiếng Anh 2013 Anh văn 0902937488
      

 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Huyền
Chức vụ: Tổ trưởng
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn.
Môn giảng dạy: Ngữ Văn.
Năm vào ngành: 1993
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên.
Số điện thoại: 0935.988.214.
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyến Ngọc Tuấn.
Chức vụ: Tổ Phó
Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiếng Anh.
Môn giảng dạy:  Anh văn.
Năm vào ngành: 1993
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0166.828.1135.
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Liên.
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn.
Môn giảng dạy: Ngữ Văn.
Năm vào ngành: 1988.
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên.
Số điện thoại: 0906.499.491
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu.
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Ngữ Văn.
Môn giảng dạy: Ngữ Văn.
Năm vào ngành: 1998
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên.
Số điện thoại: 0935.384.443
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Sen.
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn.
Môn giảng dạy: Ngữ văn.
Năm vào ngành: 1987
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0168.969.3892
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo.
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn.
Môn giảng dạy: Ngữ văn.
Năm vào ngành: 2005
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0169.509.8838
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn.
Môn giảng dạy: Ngữ văn.
Năm vào ngành: 2005
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0935.267.470
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị ý Thơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Ngữ Văn.
Môn giảng dạy: Ngữ Văn.
Năm vào ngành: 2012
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0974.773.113
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Lê Thị Hồng Luyến.
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn.
Môn giảng dạy: Ngữ Văn.
Năm vào ngành: 2005
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0935.587.064
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Huỳnh Xuân Thư
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn.
Môn giảng dạy: Ngữ Văn.
Năm vào ngành: 2000
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0993.690.163
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Kiều Xuân Thu.
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh.
Môn giảng dạy: Anh văn.
Năm vào ngành: 1998
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên
Số điện thoại: 0935.384.443
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Huỳnh Thị Nghĩa.
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiếng Anh.
Môn giảng dạy: Anh văn.
Năm vào ngành: 1982
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0168.977.6474
 
 
 

 
 
Họ và tên: Phùng Thị Thùy Vinh.
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiếng Anh.
Môn giảng dạy: Anh văn.
Năm vào ngành: 1998
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0122.951.5946
 
 
 

 
 
Họ và tên: Vương Thị Thùy Trâm.
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh.
Môn giảng dạy: Anh văn.
Năm vào ngành:2013
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0902.937.488

 2. Chức năng , Nhiệm vụ: Giảng dạy các môn: Ngữ văn, Anh văn.


 
Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa