Trang chủ » Văn Bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
39/2013/TT-BGDĐT 04/12/2013

Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực...

Tải về
Số: 53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012

Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và...

Tải về
Số 702/PGDĐT-PT 15/10/2013

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 - 2014

Tải về
Mẫu số 19/TC 09/01/2014

Mẫu số 19-TC Thông báo kết quả GQTC

Tải về
Mẫu số 18/TC 09/01/2014

Mẫu số 18-TC Biên bản bàn giao vụ việc có dấu hiệu tội phạm

Tải về
Mẫu số 17/TC 09/01/2014

Mẫu số 17-TC Công văn chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Tải về
Mẫu số 16/TC 09/01/2014

Mẫu số 16-TC Kết luận nội dung tố cáo

Tải về
Mẫu số 15/TC 09/01/2014

Mẫu số 15-TC Báo cáo của cơ quan được giao xác minh

Tải về
Mẫu số 14/TC 09/01/2014

Mẫu số 14-TC Báo cáo của Tổ xác minh

Tải về
Mẫu số 13/TC 09/01/2014

Mẫu số 13-TC Quyết định gia hạn GQTC

Tải về
Mẫu số 12/TC 09/01/2014

Mẫu số 12-TC Công văn trưng cầu giám định

Tải về
Mẫu số 11/TC 09/01/2014

Mẫu số 11-TC Giấy biên nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng

Tải về
Mẫu số 10/TC 09/01/2014

Mẫu số 10-TC Công văn đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu,...

Tải về
Mẫu số 09/TC 09/01/2014

Mẫu số 09-TC Biên bản làm việc

Tải về
Mẫu số 08/TC 09/01/2014

Mẫu số 08-TC Thông báo về việc thụ lý GQTC

Tải về
Mẫu số 07/TC 09/01/2014

Mẫu số 07-TC Quyết định về việc thành lập Tổ xác minh tố cáo

Tải về
Mẫu số 06/TC 09/01/2014

Mẫu số 06-TC Quyết định thụ lý GQTC và giao nhiệm vụ xác...

Tải về
Mẫu số 05/TC 09/01/2014

Mẫu số 05-TC Quyết định thụ lý GQTC và thành lập Tổ xác minh

Tải về
Mẫu số 04/TC 09/01/2014

Mẫu số 04-TC Phiếu đề xuất thụ lý tố cáo

Tải về
Mẫu số 03/TC 09/01/2014

Mẫu số 03-TC Thông báo về việc không thụ lý GQTC tiếp

Tải về
 

global block blocknews

Đăng nhập

Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa