TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Hỗ Trợ

Quản Lý Website

Name Nguyễn Tiến Thành

Trang chủ » Tổ Chức Đoàn Thể » Công Đoàn

Kế hoạch công đoàn 2012-2013

Thứ sáu - 25/01/2013 22:41
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC NINH HÒA                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CS TRƯỜNG TÔ HIẾN THÀNH                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                           ------&&&------                                                               ------&&&------
                                                                                                 Ninh Sim, ngày 15 tháng 10 năm 2012
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
NĂM HỌC 2012-2013
Năm học 2012-2013 được xác định chủ đề “ Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Đồng thời, tiến hành các cuộc vận động lớn như: Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”; Người cán bộ trung thành sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; trên nền tảng cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Trên cơ sở Thực hiện Chương trình công tác năm học của Công đoàn giáo dục thị xã Ninh Hòa năm học 2012-2013 và thực hiện Nghị quyết ĐH công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2014 cùng Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC của trường THCS Tô Hiến Thành năm học 2012-2013.
 Dựa trên tình hình thực tế trường, Ban chấp hành công đoàn Trường Tô Hiến Thành đề ra kế hoạch công tác năm học 2012-2013 cụ thể như sau:
 
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1/ Tình hình CBGVCNV và CĐV:
-  Trường hiện có : 65/44 nữ
-  Tổng số CB,GV,NV : 65/44 nữ
-  Tổng số ĐVCĐ : 65/44 nữ                    Biên chế : 61           Hợp đồng : 1        CNV:4
-  Tổng số Đảng viên : 15/ 6 nữ
-  Số tổ Công đoàn : 06
- Tổng số thành viên BCH : 05/ 02 nữ
- Tổng số thành viên UBKTCĐ : 03/01 nữ
- Trình độ đào tạo : - Số CB,GV,NV : Đại học: 43/29 nữ; Cao đẳng: 12/ 07 nữ; Trung cấp: 03/ 03 nữ
                                                            Chưa qua đào tạo:03/01 nữ
                                - Đạt chuẩn :               
                               - Trên chuẩn: 43/29 nữ
        - Tin học :     A : 07/04 nữ         
        - Ngoại ngữ: A : 03/ 01 nữ
a. Thuận lợi :
-  Đa số CB-GV- CNV có lòng yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình, tập thể CĐV có tinh thần trách nhiệm cao và ý thức đoàn kết nội bộ tốt, thực hiện nghiêm chỉnh các hoạt động phong trào của ngành của trường đề ra .
- Mỗi CĐV luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước chấp hành tốt sự phân công của các cấp lãnh đạo , luôn có ý thức đóng góp để xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh .
- Chi bộ Đảng, chính quyền nhà trường thường xuyên quan tâm chỉ đạo và phối hợp CĐCS kịp thời .
-  Trường có nhà công vụ để cho CĐV, giáo viên ở xa yên tâm công tác.
 b. Khó khăn : Tuy hoạt động CĐCS  tương đối tốt trong các năm qua, song còn một số hạn chế như:
-   BCHCĐ đa phần là kiêm nhiệm, Ban nữ công và chủ nhiệm UBKTCĐ mới nhận nhiệm vụ nên cũng phần nào làm ảnh hưởng đến hoạt động CĐCS.
-   Năm học có nhiều đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng chuyên môn gv nên thời gian dành cho hoạt động Công đoàn, đoàn thể còn bất cập.
B. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
-         Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, phong trào thi đua “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”,phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và cuộc vận động “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”.
-         Tích cực tuyên truyền, giáo dục công đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách cuả Đảng và pháp luật cuả Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị, của ngành. Tuyên truyền thực hiện ATGT, xây dựng nếp sống văn hóa cơ quan, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất.
-         BCH CĐCS nhà trường chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện các giải pháp cụ thể thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới chất lượng quản lí nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo có chất lượng ngày càng cao, làm tiền đề cho việc đổi mới căn bản toàn diện chất lượng giáo dục cấp học đặc biệt là giáo dục kĩ năng sống cho học sinh..
-         Chủ động nắm bắt các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của cán bộ giáo viên, theo dõi sát sao những vấn đề liên quan đến người lao động trong đơn vị như đời sống việc làm, nhà ở, lương bổng, chính sách và tâm tư nguyện vọng...thực hiên tốt chương trình”Trường giúp trường”, phối hợp đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và các hình thức đền ơn đáp nghĩa.
-         Chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tích cực tham gia hội thao, hội diễn do cấp trên tổ chức.
-         CĐCS thúc đẩy triển khai thực hiện các văn bản pháp qui liên quan đến quyền nghĩa vụ lợi ích của nhà giáo và người lao động ( chế độ thâm niên nhà giáo, chiến lược phát triển giáo dục, Luật công đoàn sửa đổi, bộ luật lao động sửa đổi, thực hiện chương trình giảm tải cho học sinh...)
-         Tích cực tham gia tập huấn công tác công đoàn do công đoàn cấp trên tổ chức.
 
C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I.       Công tác Tuyên truyền giáo dục:
 -  Vận động CĐV CĐCS tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.
- Tiếp tục phối hợp với chính quyền nhà trường triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sát hợp với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” củng cố các chuyên đề đạo đức nhà giáo.
-  Phối hợp với chính quyền xây dựng cơ quan trường học văn hóa; bảo đảm thực hiện công tác ATGT gắn liền với dân chủ hóa trong trường học, tạo khối đoàn kết trong nhà trường.
-  Vận động GV tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học, tăng cường ứng dụng CNTT, đổi mới công tác quản lí của tổ nhóm, của chính quyền.
- Phấn đấu 100% CB-GV-NV CĐCS tham gia đầy đủ các cuộc vận động xã hội, nhân đạo, từ thiện ở địa phương hoặc cấp trên tổ chức.
 
II. Công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua
-  Phối hợp cùng chính quyền vận động GV tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước” Dạy tốt, học tốt”, xây dựng tổ lao động tiên tiến, công tác xã hội ở địa phương.
-  Đẩy mạnh hoạt động nữ công, nâng cao hiệu quả phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
-  Phối hợp chính quyền phân công chuyên môn GV, tổ chức Hội nghị CB-VC, lễ kỉ niệm 20/11 hợp lí, khoa học, có hiệu quả
-  Phối hợp Đoàn-Đội,Tổ chuyên môn ( Hóa-Sinh-TD, Sử-Địa-GDCD) có kế hoạch báo các các chuyên đề về giáo dục giới tính học đường, ATGT,vệ sinh môi trường, phòng chống HIV/AIDS, bạo lực học đường...
III. Công tác đại diện bảo vệ chăm lo đời sống CB-GV-NV: CĐCS cố gắng làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống CB-GV-NV bằng những hành động cụ thể thiết thực. Xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tạo động lực cho CĐV yên tâm cống hiến và phấn đấu.
- Phối hợp nhịp nhàng với chính quyền kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách liên quan đến người lao động (BHXH, BHYT,BHTT, nghỉ dưỡng, thâm niên, nâng lương định kì, chuyển ngạch.. chú ý đến đời sống của CĐV ở Nhà công vụ.
-  Rà soát, kiện toàn có kế hoạch vận động bổ sung, sử dụng có ý nghĩa các loại quỹ (Tương trợ, Khuyến học, Tham quan) theo nghị quyết công đoàn. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các cuộc vận động xã hội nhân đạo.
- Duy trì và nhân rộng các hoạt động TDTT trong CĐCS ( Cầu lông, Bóng đá Mini)
- Giới thiệu cho CĐ cấp trên số đối tượng khó khăn về nhà ở để trợ cấp từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn.
- Thực hiện có hiệu quả thăm hỏi đoàn viên ốm đau thai sản, quà cho con CĐV nhân Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, sinh hoạt khen thưởng CĐV nhân Quốc tế phụ nữ, quà lưu niệm cho CĐV chuyển sinh hoạt-nghỉ hưu..
 
IV. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
1/ Nhân rộng và thúc đẩy hoạt động có hiệu quả của các tổ công đoàn, Ban Nữ công, Ban VN-TDTT, UBKT
2/ Đảm bảo kết nạp 100% người lao động là đoàn viên công đoàn
3/ Cử đúng đối tượng tích cực tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ CĐCS do công đoàn cấp trên tổ chức ( Chủ tịch CĐCS mới tham gia và Trưởng ban TTND)
4/ Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy chế, hồ sơ hoạt động CĐCS. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp nhịp nhàng với chính quyền xây dựng CĐCS vững mạnh xuất sắc
5/ Giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 1-2 đảng viên mới.
D. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN
 - Công đoàn : đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc
 - Tổ Công đoàn : vững mạnh : 4 tổ,   khá : 2 tổ
 - UBKT CĐ : xuất sắc
 - Ban TTND : xếp loại tốt
 - Ban Nữ công : xếp loại tốt
 - CĐV xuất sắc : 60 Đ/c ( đề nghị khen thưởng 16 Đ/c)
 - Gia đình nhà giáo văn hóa phấn đấu đạt :100%
  - Giỏi việc trường – Đảm việc nhà : trên 90%
 - Phụ nữ hai giỏi tiêu biểu : trên 60%
 - Giới thiệu CĐV ưu tú cho chi bộ xem xét kết nạp đảng : 1-2Đ/c
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  - Căn cứ vào định hướng chung trong kế hoạch, từng bộ phận, từng tổ CĐ cụ thể hóa nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời kết hợp với kế hoạch chung của trường, tạo sự nhất quán trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị.
  - Trong quá trình tổ chức thực hiện, từng bộ phận, tổ CĐ cần phối, kết hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể khác trong trường, gắn với các hoạt động trong đơn vị.
  - Các bộ phận chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, trao đổi ý kiền với BCH CĐCS, kịp thời khắc phục, điều chỉnh những khó khăn, vứơng mắc trong mọi hoạt động.
      Với tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, CĐV trong đơn vị, hoạt động CĐ của nhà trường sẽ có nhiều đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới của nhà trường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác CĐ năm học 2011-2012
-         Hàng tháng BCH công đoàn họp kiểm tra, đánh giá triển khai các hoạt động trên cơ sở phân công côngtác của từng ủy viên BCH công đoàn.
-         Hàng tháng Công đoàn họp sinh hoạt, kiểm tra, đánh giá, triển khai các hoạt động của tổ xếp loại thi đua, báo cáo cho ban Thi đua Công đoàn trường.
-         Ban thi đua, Ban thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra các hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của các tổ Công đoàn. Hàng quí trên cơ sơ kết quả thi đua tháng và kết quả kiểm tra, BCH tổ chức sơ kết đánh giá hoạt động và khen thưởng các tổ Công đoàn và cá nhân, thực hiện tổng kết và khen thưởng thi đua hàng năm.
-         Phối hợp hoạt động trong nhà trường, chủ động đề xuất trao đổi cũng như báo cáo, kiến nghị kịp thời và thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy.
-         BCH Công đoàn liên hệ chặt chẽ với Công đoàn cấp trên để nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
Trên đây, là những nội dung hoạt động chủ yếu của CĐCS Trường Tô Hiến Thành trong năm học 2011-2012. Trong từng quý, BCH CĐCS dựa vào chỉ đạo công đoàn cấp trên và tình hình thực tế sẽ thảo luận có kế hoạch, điều chỉnh bổ sung thực hiện.
 
                    BÍ THƯ CHI BỘ                                                               TM.BCH CÔNG ĐOÀN
                         CHỦ TỊCH
 
 
 
                                 Nguyễn Thị Kim Tuyền
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Tuyền

Nguồn tin: công đoàn trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa