TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Hỗ Trợ

Quản Lý Website

Name Nguyễn Tiến Thành

Trang chủ » Tổ Chức Đoàn Thể » Công Đoàn

Mẫu số 01-TC

Thứ ba - 07/01/2014 08:08
Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp
MẪU SỐ 01 - TC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ)

…………(1)……...…
…….….(2)………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

BIÊN BẢN GHI NỘI DUNG TỐ CÁO TRỰC TIẾP
 
Hôm nay, vào hồi … giờ... ngày ….. tháng ... năm …, tại ……….…………,
          I. Thành phần làm việc gồm:
          1. Người tiếp nhận tố cáo:        
- Ông (bà)………………………chức vụ ……………………………………
- Ông (bà)……………………....chức vụ .……………………..……………
2. Người tố cáo (hoặc người đại diện cho những người tố cáo):
Ông (bà) ……………………………………………………………………..
Địa chỉ ………………………………..…Số điện thoại liên hệ:……………
Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp:…………….. (3)………………….
II. Nội dung tố cáo:
. ………………………………………(4)…………………………………………..
………………………………………………………………………………………
         III. Thông tin, tài liệu, bằng chứng do người tố cáo cung cấp:
. ………………………………………(5)…………………………………………..
………………………………………………………………………………………
         IV. Yêu cầu của người tố cáo:
……………………………………….(6)…………………………………………..
………………………………………………………………………………………
         Buổi làm việc kết thúc vào….. giờ …. cùng ngày (hoặc ngày ../../….).
         Người tố cáo đã đọc lại (hoặc được nghe đọc) biên bản và xác nhận.
         Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản
 
 
Người tố cáo
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)
Người tiếp nhận tố cáo
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận tố cáo.
(3) Nếu không có CMND/hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.
(4) Ghi rõ những nội dung tố cáo và những thông tin khác liên quan (nếu có).
(5) Đánh số thứ tự và ghi rõ tên thông tin, tài liệu, bằng chứng, số trang của từng tài liệu, tình trạng của thông tin, tài liệu, bằng chứng.
(6) Yêu cầu của người tố cáo trong trường hợp người tố cáo yêu cầu được giữ bí mật thông tin, thông báo việc không thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo kết quả giải quyết tố cáo...

Tác giả bài viết: Thanh tra Chính phủ

Nguồn tin: công đoàn trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa