TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Hỗ Trợ

Quản Lý Website

Name Nguyễn Tiến Thành

Trang chủ » Tổ Chức Đoàn Thể » Công Đoàn

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013 – 2014

Năm học 2013 – 2014 trên cơ sở chủ đề của những năm học trước, tiếp tục thực hiện chủ đề: tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” đồng thời tiến hành các cuộc vận động lớn như “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Người cán bộ trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trên nền tảng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Mẫu số 02-TC

Thông báo về việc không thụ lý GQTC

Mẫu số 01-TC

Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp

 

Đăng nhập

Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa